Soundhealing

Žijeme v dobe, v ktorej pre mnohých z nás plynie čas veľmi rýchlo. Je pondelok a zrazu je piatok. Chvíľa oddychu počas víkendu a opäť nastupuje bežný kolobeh. A takto si žijeme od januára do decembra, teda celý rok s výnimkou vytúžených dovoleniek. Neustále sa za niečím naháňame. 

...Vedeli ste, že.... ľudia, ktorý žijú v dlhodobom napätí, strese, nedoprajú si priebežne oddych počas roka, riskujú zlyhanie srdca či iné vážnejšie choroby?

A zrejme nepíšem ani novinku, že naše myšlienky, ktoré máme v hlave ovplyvňujú naše emócie, ktoré následne prežívame. Je to taká prepojená nádoba. Myšlienky - emócie. Jedno ovplyvňuje druhé a naopak. A to všetko má vplyv   na naše zdravie ako celok.

Čo to vlastne soundhealing je?

Sound Healing je staroveká metóda samo-liečenia, ktorá sa stáva opäť modernou. Podobne ako rôzne cvičenia aj soundhealing je nástroj/ terapeutická metóda, vďaka ktorej dokážeme aktivovať samo-liečiaci proces v našom tele. Zvuková terapia tibetskými spievajúcimi miskami je alternatívna liečebná metóda, ktorú používali v Tibete a v Indii od staroveku, najmä v Himalájach, na uzdravenie. Tibetské misky vytvárajú škálu zvukov, ktoré prenikajú do najhlbších sfér tela a mysle.

Tibeťania tvrdia, že vo zvuku misiek znejú zákony vesmíru. Tie rezonujú s našim telom a spúšťajú liečebné procesy.

Určite ste už počuli vetu "Smiech je najlepší liek" alebo "Dobrá nálada je najlepší liek" avšak aj "Hudba je najlepším liekom" a pravdepodobne ste aj zažili, že ste sa vďaka hudbe cítili lepšie naladení a oddýchnutí.

Tiež nie je novinkou, že väčšia časť nášho tela je zložená z vody. Výskumy dokázali, že voda je vynikajúci nosič informácií.

To znamená, že zvuky ktorými sme denne obklopení nás chtiac či nechtiac ovplyvňujú a majú hlboký vplyv na naše emócie a psychiku.

Naše telo a myseľ reagujú veľmi odlišne na nepríjemný zvuk napr. vŕtačky, búchanie kladivom a pokojné zurčanie potoka, zvyku lesa či spev vtákov. Či už to naša vedomá myseľ vníma alebo nie, naše telo sa dokáže naladiť na vibráciu týchto zvukov, pričom vedia kedy by sme sa mali nabiť energiou alebo spomaliť. Nádych, výdych a tlkot srdca sú hudbou nášho organizmu. Zvuk predstavuje vibráciu  a neviditeľnú energiu, ktorá sa ľudským vnímaním a počúvaním dokáže dostať hlboko do bunkových štruktúr. 

Predstavte si veľkú vodnú plochu. Keď hodíte do nej kameň, voda sa dá do pohybu a začnú sa na hladine vytvárať kruhy. Podobne to funguje s tibetskými miskami, keď sa ich zvuk a vibrácia dostane do blízkosti Vášho tela, chvenie zvuku zasahuje každú jednotlivú bunku pomocou vody v našom tele. Aktivuje samo-liečiaci proces v tele, ktorý pôsobí na všetkých úrovniach nášho bytia: emocionálnej, mentálnej, fyzickej aj duševnej. Terapeutické zvuky odbúravajú emočné i mentálne bloky a navodia harmonický stav bytia. Počas nášho bdelého stavu je normálna frekvencia našich mozgových vĺn Beta. Zvuk nástroja posunie mozog vo vnímaní a začne sa pohybovať do hlbších Alfa a Theta mozgových frekvencií.

A o tom ste už isto počuli: ide o frekvencie, ktoré vyvolávajú hlboké meditatívne a pokojné stavy, otvárajú jasnosť mysle a posilňujú intuíciu.

Benefity soundhealingu:

  • Počas relaxácie vnímame frekvenčné vlnenie podobne ako v alfa hladine.
  • Pri navodení hladiny alfa sa ľudský mozog stane prístupnejší, dochádza k rýchlejšiemu dosiahnutiu meditatívneho stavu, upokojeniu, a následnej hĺbkovej regenerácii po fyzickej aj duševnej stránke.
  • Dochádza k samo liečiacemu procesu v našom tele.
  • Výrazne redukuje stres.
  • Vytvára stav hlbokej relaxácie.
  • Dostavujú sa pocity pokoja, uvoľnenia....
  • Zlepšuje spánok.
  • Uvoľňuje svalstvo.

Je možné sa objednať na individuálny  alebo  na skupinový soundhealing v trvaní  60 minút.