Čo je to koučing a pre koho je určený?

Koučing je vedený rozhovor alebo séria rozhovorov kouča a  klienta. Rozhovor prebieha prostredníctvom otázok a aktívneho počúvania, aby ste lepšie pochopili samého seba a svoje možnosti.

Kouč je ako sprievodca, ktorý Vám vytvára bezpečné a dôverné prostredie bez posudzovania, odsudzovania, rozkazovania, dávania nevyžiadaných rád. Je to niekto, kto Vás podporuje, sprevádza a otázkami vedie k tomu, aby ste lepšie vedeli identifikovať (čo vlastne v živote chcete), rozumeli svojím cieľom a našli svoj najlepší spôsob ako ich dosiahnuť. Pomáha Vám objavovať Vaše silné stránky, Vašu jedinečnosť, potenciál. Zároveň vedie k lepšiemu pochopeniu Vašich strachov, blokov, správania a konania, ktoré spúšťajú určité emócie a pocity.


Cieľom koučingu je pomôcť nájsť tú pomyselnú časť - "puzzle", aby vám život dával zmysel a bol   v súlade  s vašimi hodnotami, cieľmi. A práve nájdenie alebo opravenie tejto časti puzzle v jednej oblasti života môže ovplyvniť aj všetko ostatné a zlepšiť váš život na všetkých úrovniach. 

Zároveň cieľom koučingu je aj to, aby ste začali uvažovať o svojom probléme, výzve inak, ako to robíte  či ste robili bežne doteraz. Počas tohto rozhovoru a uvažovania si ujasníte svoje postoje, hodnoty, nastavíte hranice, zámery a zvolíte spôsoby správania, ktoré sú s vami v súlade, tak aby sa vám realita menila podľa vašich zámerov a predstáv. 

Pre koho je koučing určený?

Pre všetkých, ktorí sú ochotní na sebe pracovať a pociťujú, že ich niečo brzdí, limituje, tlačí a chcú sa pohnúť ďalej. Chcú od života viac, ako im doterajšia situácia ponúka. Stať sa lídrom svojho života, sebavedomí, odvážni a úspešní.  Mať lepšie výsledky v práci, harmonický vzťah, rozumieť viac sebe, svojmu správaniu, svojmu telu, stanoviť si hranice či zvýšiť si sebavedomie a prinavrátiť si svoju silu, lepšie sa spoznať (svoje silné stránky,  hodnoty), ale aj zbaviť sa strachov, zlozvykov atď.