Ponuka služieb

INDIVIDUÁLNE KOUČINGOVÉ STRETNUTIE 1 x 60 minút

Koučing môže byť riešenie v prípade, ak ste v životnej situácii, z ktorej neviete nájsť sám východisko alebo by ste sa rád posunul k svojmu želanému cieľu, no nedarí sa Vám to. Riešite dookola problém  a nie a nie sa dostať k vhodnému riešeniu. Chcete ísť za svojimi snami a ozývajú sa strachy, pochybnosti a iné nepríjemné pocity, ktoré Vás držia na mieste? Trápia Vás vzťahy doma alebo na pracovisku?

Hodinové stretnutie (60 minút) osobne alebo online.  

80.00 €

Zvýhodnený balík 3 x 60 minút  INDIVIDUÁLNYCH KOUČINGOVÝCH STRETNUTÍ         

Umožňuje hlbšiu a komplexnejšiu prácu v tej oblasti, v ktorej zatiaľ nedosahujete želané výsledky alebo je to rozsiahlejšia téma, na ktorú sa chcete pozrieť.     

Koučingom sa môže klientova téma vyriešiť aj na jednom stretnutí, obvykle je to dlhodobejšia spolupráca. Preto zvážte výhodnejší balík.

230.00 €

     

Zvýhodnený balík 5 x 60 minút INDIVIDUÁLNYCH KOUČINGOVÝCH STRETNUTÍ 

Najžiadanejší výber z hľadiska hlbšej transformácie a dosiahnutia výsledkov.  

390.00 €Konštelácie s figúrkami

Systémové konštelácie patria v súčasnosti k najefektívnejším metódam, ktoré pomáhajú odkryť príčiny našich problémov a nájsť vyhovujúce riešenia. A to vo všetkých oblastiach života – zdravotný problém, práca, finančné záležitosti, rodinné vzťahy, partnerské vzťahy a pod. Metóda konštelovania predstavuje pomerne rýchly a efektívny spôsob pre porozumenie a "nakopnutie" vpred.

AKO PREBIEHAJÚ KONŠTELÁCIE?

Klient si vyberie tému, na ktorú sa chce pozrieť. Po vzájomnej dohode sa určí, ktoré elementy alebo osoby z rodiny, z práce sú pre daný problém kľúčové. Klient si vyberá pre vybrané postavy zástupcov figúrky a rozostavuje ich intuitívne na stole, prípadne do priestoru miestnosti. Rozostavenie mu umožňuje vnímať a prežívať pocity, ktoré vysvetľujú to, na čo daná konštelácia poukazuje. Dôležité je, aby klient rozostavil figúrky úprimne a pravdivo, podľa toho, ako vníma svoj systém, nie tak, ako by chcel, aby systém vyzeral. Pri figúrkovej konštelácii preciťovanie rozostavenia a premiestňovania zostáva na samotnom človeku, ktorý ich stavia. 

Trvanie 60 - 90 minút (prípadne podľa potreby). Cena 80.00 €