Perfektcionizmus              snaha o dokonalosť

03.02.2022

Perfektcionizmus - Podporuje nás alebo skôr limituje?

Môžeme sa domnievať, že sa jedná aj o výchovou podporené a zvnútornené správanie.    Ak rodičia venujú svojim deťom pozornosť len za predvedený výkon (chvália dieťa za získanie medaily v športovej súťaži,            za výborné známky, oceňujú výkony dieťaťa v školských súťažiach atď), a mimo týchto úspechov nedostáva dieťa pozornosť. Rýchlo sa naučí, že pozornosť rodičov (ľudí, neskôr šéfa), ocenenie alebo náklonnosť           sa získava vysokými výkonmi.

Stalo sa vám niekedy?

"Aha, takže ockovi či mamičke som urobila veľkú radosť, že som vyhrala súťaž a venovali mi toľko pozornosti a dostala som od nich aj pochvalu, ako sú na mňa hrdí!" "Nabudúce budem ešte lepšia a budem viac trénovať, budem viac pomáhať a viac (každý nech si doplní to svoje) a budú si ma viac všímať."

Dieťa si taktiež ukotvuje systém hodnôt, pričom k najvyšším hodnotám zaradí samozrejme výkon a úspech. V konečnom dôsledku výchovou (hlavne autoritatívnou) a vyššie spomenutými dôvodmi si človek v priebehu celého života bude stanovovať (reálne alebo aj nereálne) vysoké ciele a pokúšať sa za každých okolností        o čo najväčší výkon.

 A kam to môže viesť? 

Nuž, okrem dosahovania výsledkov a úspechov sa z dlhodobého hľadiska človek môže "dopracovať"              k rôznym zdravotným problémom alebo prípadne k "vyhoreniu" lebo sa naháňa za niečím a keď to dosiahne, uteká za ďalším až zabúda žiť Tu a Teraz. Veď musím byť perfektný /perfektná! Moja práca musí byť dokonale urobená!

Otázka znie: 

Na čom spoznáte, že je to dokonalé? Podľa koho / čoho je to dokonalé? Kto povedal, že je to dokonalé?

Znie vám tento príbeh povedome? Našli ste sa v ňom aspoň z časti?

Dobrá správa je, aj s týmto sa dá pracovať....

Úspešný deň vám želám....

Jana