Emócie

18.03.2022

Emócie 😆 ☹️ 😥

Nebudem tu vypisovať, poučky čo sú to emócie, pocity. Každý jeden z nás        sa s emóciou či pocitom už v živote stretol. Či sa jednalo o radosť, smútok, hnev, strach, odpor a iné alebo ich kombinácie.

Ako to vnímame my?  Emócie, pocity nie sú zlé. Sú našou súčasťou a tým     sa odlišujeme od iných druhov živočíchov.

Počas dňa prežívame rôzne emócie - pocity a ich kombinácie.

Ráno sa zobudíme radostne naladený, pritom stačí si sadnúť do auta          a dostať sa do rannej kolóny, naše radostné naladenie sa zmení                    na hnev.  V práci sa nám niečo poradilo dokončiť, sme nadšený zo seba      a so svojej práce a zrazu príde šéf, či kolega, ktorý vysloví jedno slovo či vetu a naše nadšenie sa zrazu vytratí a nastupuje frustrácia atď.

Poznať sám seba a svoje reakcie (emócie, pocity) je užitočný nástroj           ako vedome zvládať tie menej príjemné emócie ako je hnev, smútok, odpor či ich kombinácie.

Pracovať s vlastnými emóciami nám dáva možnosť si vybrať, či chcem      v tej ktorej emócii zotrvať a ako dlho. Chvíľu si posmútiť je v poriadku (veď sme emočné bytosti), avšak zotrvávať dlhodobo v tejto emócii           až také zdravé nie je.

Ako to myslím❓

Napríklad strata blízkeho človeka alebo aj domáceho miláčika nám prirodzene privodí smútok, čo je úplne v poriadku. Dlhodobý smútok        a s ním spojené myšlienky a naša fyziológia, nám môže priniesť časom    aj rôzne zdravotné a psychické problémy (napr. depresie, strata zmyslu života a iné).

Ako z toho von❓

👉 V prvom rade dýchaj do brucha. Hlboký nádych a hlboký výdych. Sústreď sa na svoje dýchanie.

👉 Ďalej je potrebné uvedomiť si , aká emócia ma ovládla.

👉 Prijať ju ako súčasť seba - života.

👉 Porozmýšľať, čo moju emóciu vyvolalo.

👉 Položiť si otázku: "Ako sa chcem cítiť?"

👉 Keď presmerujem svoju pozornosť zo smutných situácií na radostné,          aj nálada sa nám zmení, myšlienky sa nám zmenia a v konečnom dôsledku sa cítime lepšie. ☀️❤️

Už je len na každom z nás, v akej emócii chceme väčšiu časť dňa, týždňa, mesiaca či života byť.